Termal Arsa

Türkiye'nin her yerinde : termal araziler, hastane arazileri, turizm arazisi, kupon yerler

Termal Turizmde Güncel Yaklaşımlar

Türkiye jeotermal kaynaklar açısından Dünyada ilk yedi ülke arasında yer almakta olup,

Avrupa’da kaynak potansiyeli açısından birinci, kaplıca uygulamaları konusunda ise üçüncü

sıradadır.

Ülkemizdeki öz ve yenilenebilir olan jeotermal kaynakların daha etkin ve verimli kullanmasına

yönelik olarak geleneksel kaplıca kullanımından farklı bir anlayış ve yaklaşım geliştirmeye

çalışılmaktadır.

Termal Turizminin geliştirilmesi yönünde kür parkı, kür merkezi ve konaklama entegrasyonu

sağlayan tesisleri bünyesinde bulunduran uluslararası standartlara sahip nitelikli tesislerin sayısı

ile birlikte, turizm geliri ve turist sayısının arttırılması hedeflenmektedir.

Termal Turizmdeki anlayış, termal sularımızın yıkanma amaçlı kullanımı dışında insan

sağlığı, zindelik, rekreasyon, eğlence, dinlence ve spor tesisleri gibi imkanların yer aldığı

ve 12 ay boyunca hizmet verebilen tesisler oluşturmaktır.

Sağlık ve Termal Turizmine yönelik çalışmalar Bakanlığımızın turizmin çeşitlendirilerek

ülke geneline yayılması politikası içinde önemli yer tutmaktadır.

Termal turizmin sağladığı olanaklardan bazıları;

• 12 ay turizm yapma imkanı,

• Tesislerde yüksek doluluk oranına ulaşılması,

• Yüksek istihdam oluşturulması,

• Diğer alternatif turizm türleri ile kolay entegrasyon oluşturarak bölgesel dengeli turizm

gelişmesinin sağlanması,

• Termal tesislerde insan sağlığını iyileştirici aktiviteler yanı sıra sağlıklı - zinde insan

yaratma, eğlence ve dinlenme olanaklarının da bulunması,

• Kür merkezi (tedavi) entegrasyonuna sahip tesislerin maliyetini çabuk geri ödeyen

karlı ve rekabet gücüne sahip yatırımlar olmasıdır.

kaynak:http://www.saglikturizmi.gov.tr/175-termal-turizm.html

Share

Bize Ulaşın

 

+90(532) 737 2 737
+90(552) 737 2 737

 

 [email protected]