Termal Arsa

Türkiye'nin her yerinde : termal araziler, hastane arazileri, turizm arazisi, kupon yerler

Termal Turizm Bölgeleri

Sağlık  ve  Termal  Turizmin  geliştirilmesi  amacıyla  Bakanlığımızca  başlatılan  “Termal  Turizm

Kentleri Projesi” kapsamında ülkemizdeki jeotermal potansiyeller dikkate alınarak bölgesel

olarak yeni alanlar tespit edilmiştir.(Şekil 3: Termal Turizm Kentleri Bölgeleri Haritası) Bu çalışma

kapsamında jeotermal kaynak potansiyelinin belirlenmesi ve buna bağlı olarak belirlenecek

öneri alanlarında mülkiyet araştırılması yapılması, altyapı imkanlarının saptanması, alternatif

turizm türleriyle ilişkilendirilmesi ve sonucunda termal amaçlı gelişim stratejilerinin belirleneceği

araştırma raporu, il termal master planı ve bölge termal master planı hazırlanarak belirlenen

alanlarda   çevre düzeni planlarının hazırlanması, Bakanlığımızca MTA Genel Müdürlüğü ve

Türkiye Kalkınma Bankası aracılığı ile hizmet alımı şeklinde yapılmaktadır.

Diğer turizm türleri ile entegre olabilecek ve destinasyon oluşturabilecek kapasiteye sahip

olan;

· Güney Marmara Termal Turizm Kentleri Bölgesi (Çanakkale, Balıkesir. Yalova)

· Frigya Termal Turizm Kentleri Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Ankara)

· Güney Ege Termal Turizm Kentleri Bölgesi (İzmir, Manisa, Aydın, Denizli)

· Orta Anadolu Termal Turizm Kentleri Bölgesi (Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde)

öncelikli geliştirilecek bölgeler olarak belirlenmiştir. Ayrıca

· Kuzey Anadolu Termal Turizm Kentleri Bölgesi: Amasya, Sivas, Tokat, Erzincan

· Doğu Marmara Termal Turizm Kentleri  Bölgesi: Bilecik, Kocaeli

· Batı Karadeniz Termal Turizm Kentleri Bölgesi : Bolu, Düzce, Sakarya

Türü-Sınıfı

TurizmYatırımı Belgeli

Turizm İşletmesi Belgeli

Toplam

 

Tesis Sayısı

Yatak Sayısı

Tesis Sayısı

Yatak Sayısı

Tesis Sayısı

Yatak Sayısı

TermalTesisler

18

8.454

63

19.212

81

27.666

DiğerTesisler

1.176

254.245

2.264

422.542

3.440

676.796

Türkiye Geneli

1.194

262.708

2.327

441.754

3.521

704.462

 

Yukarıdaki verilen bölgelerle birlikte bu çalışmalar sonucunda elde edilecek bilgi ve

deneyimler tüm ülke geneline yansıtılarak çalışma genişletilecektir. Bu bölgelerin her

birinin destinasyon merkezi olarak geliştirilmesi ve bu bölgeler içinde termal kaynaklı

tesisler başta olmak üzere golf, doğa turizmi, su sporları vb. turizm türleri ile bütünleşmesi

ve yakın çevredeki diğer kültürel ve doğal değerlerle de ilişkilendirilmesi hedeflenmek-

tedir.

Bu bölgeler içinde yer alan jeotermal kaynak odaklı ‘Turizm Merkezi’ ve/veya “Kültür

ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” ilan edilebilecek alanların belirlenerek fiziki plan-

larının tamamlanmasından sonra turizm yatırımcılarına tahsisini kısa bir sürede gerçek-

leştirilmesine çalışılmaktadır.

kaynak:http://www.saglikturizmi.gov.tr/34-termal-bolgeler.html

Share

Bize Ulaşın

 

+90(532) 737 2 737
+90(552) 737 2 737

 

 [email protected]