Termal Arsa

Türkiye'nin her yerinde : termal araziler, hastane arazileri, turizm arazisi, kupon yerler

Termal Turizmde Hedefler

Kısa Vade


Ülkemizde   termal   turizmin   istenilen   noktaya   gelebilmesi   amacıyla   jeotermal

kaynaklarımızın  bulunduğu  sahalar  dikkate  alınarak  ve  etaplamalar  şeklinde  tüm

kaynaklarımızın değerlendirilmesine yönelik çalışmalar başlamıştır.

Anılan bölgelerde yürütülecek çevre düzeni planlama çalışmaları sonrasında 250 bin

plan yatak kapasitesinin oluşturulması hedeflenmektedir.

Jeotermal suyun etkin bir şekilde dağıtımı amacıyla belirlenen pilot bölgelerde mahalli

idareler birliği ve dağıtım şirketi kurulması yönünde çalışmalar yapılacaktır.

 

Orta Vade


Bakanlığımızca bugüne kadar ilan edilen  Termal Turizm Merkezlerine ilişkin imar planları

ve revizyon imar planlama çalışmaları tamamlanacaktır.

Kısa vadede belirtilen pilot bölgelerde belirlenen illerdeki tecrübelerden yararlanarak

bu çalışmaların tüm ülkeye yaygınlaştırılması ve bu doğrultuda bir milyon plan yatak

kapasitesine ulaşılması hedeflenmektedir.

Termal Turizme yönelik 200 bin yatak kapasiteli tesisin işletmeye açılması beklenmek-

tedir.

 

Uzun Vade


· Ülkemizin Avrupa’da Termal Turizm konusunda birinci destinasyon ülke olması

· Termal amaçlı 15 milyon turistin ülkemize gelmesi

· Termal Turizme yönelik 500 bin tesisin işletmeye açılması hedeflenmektedir.

kaynak:http://www.saglikturizmi.gov.tr/34-termal-bolgeler.html

Share

Bize Ulaşın

 

+90(532) 737 2 737
+90(552) 737 2 737

 

 [email protected]