Termal Arsa

Türkiye'nin her yerinde : termal araziler, hastane arazileri, turizm arazisi, kupon yerler

Türkiye’nin Termal Turizm Potansiyeli

Ülkemiz önemli bir jeotermal kuşak üzerinde yer almakta olup, kaynak zenginliği ve

potansiyeli açısından dünyada ilk yedi ülke arasında bulunmakla beraber, sıcaklıkları

20 - 110 C arasında, debileri ise 2 – 500 lt / sn arasında değişebilen 1500’ den fazla

kaynağa sahip bulunmaktadır.

Ülkemizde   46   ilde   190   civarında   kaplıca   tesisi   bulunmaktadır.   Kültür   ve   Turizm

Bakanlığından termal amacına yönelik olarak (Sağlık Bakanlığınca kür merkezi uygun

görülen) turizm yatırım belgesi almış 12 tesisin yatak sayısı 2.347, turizm işletme belgesi

almış 30 tesisin yatak sayısı ise 8.567’dir. Yaklaşık olarak 16.000 yatak kapasiteli 156 tesis

ise yerel idare tarafından belgelendirilmiştir.Bugüne kadar 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca

ilan edilmiş ve halen yürürlükte bulunan 34 adet turizm merkezi ve 1 adet Kültür ve Turizm Koruma
 
ve Gelişim Bölgesi bulunmaktadır.Söz konusu termal turizm merkezlerinin mevcut durum ve turizm açısından potansiyelini

belirlemeye yönelik envanter çalışması tamamlanmıştır. Mevcut onanlı imar planlarına

göre termal turizm merkezlerinde planlanan yatak kapasitesi yaklaşık olarak 100.000 dir.

kyanak:www.saglikturizmi.gov.tr/34-termal-bolgeler.html

Share

Bize Ulaşın

 

+90(532) 737 2 737
+90(552) 737 2 737

 

 [email protected]