Termal Arsa

Türkiye'nin her yerinde : termal araziler, hastane arazileri, turizm arazisi, kupon yerler

Türkiye' de Termal Turizm

Ülkemiz önemli bir jeotermal kuşak üzerinde yer almakta olup, kaynak zenginliği ve
potansiyeli açısından dünyada ilk yedi ülke arasında bulunmakla beraber, sıcaklıkları
20 - 110 C arasında, debileri ise 2 – 500 lt / sn arasında değişebilen 1500’ den fazla
kaynağa sahip bulunmaktadır.

Ülkemizde 46 ilde 190 civarında kaplıca tesisi bulunmaktadır. Kültür ve Turizm
Bakanlığından termal amacına yönelik olarak (Sağlık Bakanlığınca kür merkezi uygun
görülen) turizm yatırım belgesi almış 12 tesisin yatak sayısı 2.347, turizm işletme belgesi
almış 30 tesisin yatak sayısı ise 8.567’dir. Yaklaşık olarak 16.000 yatak kapasiteli 156 tesis
ise yerel idare tarafından belgelendirilmiştir. (Tablo 1: Termal Turizm Yatak Kapasitesi)
Bugüne kadar 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilmiş ve halen yürürlükte
bulunan 34 adet turizm merkezi ve 1 adet Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi
bulunmaktadır.

Söz konusu termal turizm merkezlerinin mevcut durum ve turizm açısından potansiyelini
belirlemeye yönelik envanter çalışması tamamlanmıştır. Mevcut onanlı imar planlarına
göre termal turizm merkezlerinde planlanan yatak kapasitesi yaklaşık olarak 100.000 dir.

 

Kaynak: http://www.saglikturizmi.gov.tr/133-turkiyenin-termal-turizm-potansiyeli.html

Share

Bize Ulaşın

 

+90(532) 737 2 737
+90(552) 737 2 737

 

 [email protected]