Termal Arsa

Türkiye'nin her yerinde : termal araziler, hastane arazileri, turizm arazisi, kupon yerler

Sağlık Turizmi

Sağlık turizmi sağlığına  kavuşmak için ikamet ettiği ülkeden başka bir ülkeye herhangi bir sebeple tedavi  amaçla gidilmesidir.

 Tedavi amaçlı gidene de sağlık turisti denir.

 Sağlık turizmi sadece hastanelerde tedavi   için gidilen bir turizm çeşidi olarak değerlendirilmemesi

gerekir.

 Sağlıklı yaşam sunan her türlü turizm sağlık turizmi kabul etmek gerekmekle birlikte sağlık turizmi 3 ana başlıkta değerlendirilmektedir.

1. Tıp Turizmi (Hastanelerde tedavi ve ameliyat vb. işlemler)

2. Termal Turizm (Termal Tesislerde rehabilitasyon ve dinlenme  vb. hizmetler)

3. Yaşlı ve Engelli Turizmi (Geriatrik tedavi merkezi veya yaylalar da sosyal aktivitelerle

birlikte uzun süreli konaklamalar)

Sağlık turizminin temel sebepleri:

1. Ülkesinde yüksek teknolojili sağlık hizmetleri ve profesyonel insan kaynaklarının azlığı veya yokluğu,

2.  Tedaviyle birlikte tatil yapma arzusu,

3. Sağılık hizmetlerinin kendi ülkelerinde pahalı olması,

4. Çok daha kaliteli sağlık hizmeti almak istenmesi,

5.  Kendi  ülkesinde  herhangi bir sebepten dolayı ameliyatının bilinmesini ,istenmemesi (Estetik Cerrahisi, İnfertilite tedavisi vb.)

6. Ülkesinde iklim ve coğrafi olarak tatil için kısıtlı imkan olduğu durumlarda

yapılan turizm hareketliliği (ormanlık, yaylalar, tarihi ve kültürel

zenginliği olan ülkelere gidiş),çoğunlukla termal tesisin veTermal Turizm imkanlarının çok olduğu bir ülkede tatil yapma talebi.

7. Kronik hastaların, yaşlıların ve engellilerin başka ortamlara gitme  ve tedavi olma

isteklerinin oluşması,

8. Uyuşturucu ve farklı bağımlılıkları olan kişilerin farklı veya daha uygun ortamlarda olma istekleri,

9. Kişinin hayata tutunma ve yaşam isteği.

 Sonuç olarak sağlık turizmi çok çeşitli olup bir çok sebebi de içinde barındırmaktadır. Temel

sebep daha iyi imkanlarda farklı bir ülkede sağlığını tekrar elde etmek için yapılan turizm çeşidi olup 

hızla yükselen bir sektördür.Türkiye’de Sağlık Turizmi

Ülkemizde 42 adet JCI ile akredite olmuş uluslararası standartlarda akredite olmuş sağlık

kuruluşu mevcuttur.

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere özel, kamu ve üniversite hastaneleri dünyadaki en yüksek teknoloji ile donatılmıştır. Türkiye de birçok hastane de onkolojik tedaviler,

kardiyovoskiler cerrahi, ortopedi, beyin cerrahisi, çocuk cerrahisi, estetik cerrahisi,  göz ve dişte ileri teknolojili sağlık hizmetleri  verilmektedir. Yine bu hastanelerde Cyberknife, robotik

cerrahi, MR, hizmetleri, kemik iliği, organ transplantasyon. yapılabilmektedir.

Sağlık bakanlığı sağlık turizmi dairesi başkanlığı bünyesinde 7/24 saat Arapça, İngilizce,

Almanca ve Rusça dilinde Acil durumlarda 112, şikayet durumlarında 184 nolu hatlardan ve

hastanelerde uluslararası hastalara tercümanlık hizmetleri mevcuttur.

Tüm doktorlar mesleki zorunluluk sigortası yaptırmak zorunda olup herhangi bir tıbbi hata

veya malpraktis durumunda hastaya sigorta tarfından anında tazminat ödenmektedir. Tüm

hastanelerimiz ulusal akreditasyon kriterlerine göre hizmet vermekte olup yılda 2 kez denet-

lenmektedir.Sağlık turizmi ile ilgili tüm işlemler ve koordinasyon kanun gereği Sağlık Bakanlığı

sorumluluğundadır. Ülkemizde yaşayan 74 milyon insanın tamamı zorunlu sağlık sigortası olup

hem özel hastaneden hem de kamu ve üniversite hastanelerinizden sağlık hizmeti alabil-

mektedir. Hastanelerde yapılan ameliyat sayıları, donanımlar ve kaliteli insan kaynağı ile ilgili

veriler

Özellikle bazı hastaneler

(örneğin Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Türkiye yüksek ihtisas hastanesi, Siyami Ersek

kardiyovasküler. Cerrahisi eğitim araştırma hastanesi,Hacettepe tıp fakültesi,gibi)  uzun  yıllardır  hizmet

veren hastaneler olup binlerce ameliyat yapmış çok birikimli ve tecrübeli sağlık kuruluşlardır.

 Bunun yanı sıra son 10 yılda yapılan özel ve kamu hastaneleri teknolojik donanım ve fiziki şartlarıyla batı ülkelerini aratmayacak bir yapıdadır.

Ayrıca termal turizm olarak kaynak açısından dünyada yedinci Avrupa da birinci

sıradayız. Bu alanda çok donanımlı ve köklü termal oteller hızla yapılmaya başlanmıştır.

Yatırımcılar için birçok teşvik mevcuttur.

Sonuç olarak ülkenin iklimini, tabi güzelliklerini, tarihi ve kültürel bölgelerini hastaneleri-

mizdeki batı standartlarındaki sağlık hizmetlerini ve termallerini kendi insanımıza sundu-

ğumuz gibi çevremizde yaşayan tüm insanlara sunuyoruz. Sizlere sağlıklı bir yaşam için

şifa kapısı olarak ülkemize davet ediyoruz.

kaynak:http://www.saglikturizmi.gov.tr/168-genel-bilgi.html

Share

Bize Ulaşın

 

+90(532) 737 2 737
+90(552) 737 2 737

 

 [email protected]